Jäsensivut

Voit lähettää jäsensivuille sähköpostitse materiaaliasi,
kuten tarinoita, selviytymistarinoita, kuvia tai muuta sellaista
aineistoa jota haluat jakaa muitten kanssa. Yhdistys lisää tälle
sivulle tarpeen mukaan otsikoita ja linkkejä, jotta ne muodostaisivat
johdonmukaisen kokonaisuuden. Voit kirjoittaa myös mielipiteitäsi
näistä sivuista tai ideoistasi yhdistyksen toimintaan liittyen.
Voit lähettää aineistoasi joko nimelläsi tai nimimerkillä.
Emme kuitenkaan julkaise kirjoittelua, joka on omiaan heikentämään
mielenterveyskuntoutujien motivoitumista omaan kuntoutumiseensa
yhteistyössä hoitavien tahojen kanssa. Yhdistys uskoo kuntoutumisen
olevan parhaimmilllaan mahdollista avoimessa yhteistyösuhteessa
psykiatrisen hoitotahon kanssa, joskaan se ei aina välttämättä
kuitenkaan toteudu parhaimmalla tavalla tämän yhteistyösuhteen
ongelmien johdosta, mikä saattaa heijastaa kummankin tai toisen
osapuolen ennakkoluuloja ja niitten aktivoitumista.

Lähetä materiaalisi sähköpostiosoitteeseen: yhdistys@mty-neilikka.fi .
Voimme valitettavasti ottaa vastaan aineistoa vain sähköisessä muodossa.