Asahi-terveysliikunta
perjantaisin klo 12-13,
Auroran fysioterapian
tiloissa. Yhteydenotot:
anna.eeva.am@gmail.com

AJANKOHTAISTA

Mielenterveysyhdistys Neilikka ry

Mielenterveysyhdistys Neilikka ry (ent. Nikkilän sairaalan potilaiden tukiyhdistys ry)
on vanha ja perinteikäs mielenterveysyhdistys, joka on perustettu aikanaan Nikkilän
sairaalan yhteyteen jo v. 1969. Se on yksi maamme vanhimpia potilasjärjestöjä.
Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää ja aktivoida pääkaupunkiseudulla asuvia
mielenterveyskuntoutujia, heidän läheisiään ja mielenterveysalan henkilöstöä.
Yhdistys haluaa myös herättää ymmärtämystä psyykkisiä sairauksia kohtaan sekä
vaikuttaa mielenterveyspalveluiden saatavuuteen, laatuun ja tasoon, erityisenä
painoalueena kuntoutuspalvelut.

Jo 1980-luvun alusta lähtien yhdistys on ylläpitänyt kahta asuntoa
mielenterveyskuntoutujille,joissa asuu neljä kuntoutujaa. Kahvila
Neilikka on ollut oleellinen osa yhdistyksen toimintaa jo
aikanaan Nikkilän sairaalassa. Vaikeiden vuosien jälkeen Nikkilän sairaalan
sairaalatoiminnan supistuessa kahvila saatiin siirrettyä Auroran sairaalan
alueelle v. 1999, joskin aluksi useita vuosia tappiota tuottavana, mutta
kuitenkin merkittävänä kuntoutujien kohtauspaikkana. Nykyään kahvila
toimii Auroran sairaalan rakennus 15:ssa. Kahvila on toiminut myös työpaikkana
yhdelle kuntoutujalle kerrallaan

Yhteistyö Auroran sairaalan liikunnan kanssa lähti käyntiin varsin nopeasti
psykiatrisen sairaalatoiminnan siirryttyä Hesperiasta Auroraan v. 2002.
Vertaistukiohjaaja ohjaa kahdesti viikossa kuntosalitoimintaa,
jonne kuntoutujat voivat saapua niin sairaalasta, kuin avohoidostakin.
Liikunnassa on pidetty myös kuntonyrkkeily- ja asahiryhmiä.

Neilikka järjestää vertaistukena myös tupakoinnin lopettamiseen tähtääviä
info-tilaisuuksi, joita yhteistyökumppanit voivat tilata tarpeittensa mukaan.
Yhdistys tukee tupakoinnin lopettamista myöntämällä jäsenilleen tukea korvaushoidon
aloituspakkauksiin.

Jäsenkuntaa tuetaan monipuolisesta. Liikuntapassien ja uimakorttien hankintaa on
tuettu, samoin on autettu niin kuntoutus-, opiskelu- kuin harrastusvälineittenkin
hankinnassa. Myös retkitukea on myönnetty.
Yhdistys pitää myös internet-sivullaan keskustelua ennakkoluulojen purkamiseksi
ennakkoluulo-osiossa. Mielenterveysyhdistys Neilikka ry osallistuu näiden sivujen
muodossa mielenterveyspotilaiden kokeman stigman purkamiseen käymällä keskustelua
ennakkoluuloista ja niiden merkityksestä yhteiskunnassamme. Sivuille on myös
mahdollista kirjoittaa omista ennakkoluulokokemuksista ja tietoon tulleista toisten
kokemuksista, joissa he ovat joutuneet kohtaamaan ennakkoluuloja.

Yhdistyksellä ei toistaiseksi ole ollut omaa toimitilaa, eikä toiminnasta vastaavaa
toiminnanohjaajaa, mitkä mahdollistaisivat pitkään haaveena olleen päivittäisen
jäsentoiminnan käynnistämisen. Toistuvista, varsin innovatiivisistakin hakemuksista
huolimatta RAY ei ole myöntänyt tarvittavaa tukea. Onneksi samankaltaiset hankkeet
ovat käynnistyneet sittemmin muitten toimijoitten toteuttamina. Lähivuosien
haasteena tulee olemaan rahoituspohjan laajentaminen siten, että tuen puuttumisesta
huolimatta, yhdistys pystyisi tuottamaan yhä parempia palveluja jäsenkunnalleen.